ÜYE İŞLEMLERİ
PİYASALAR
DOLAR
15.5457
EURO
16.1943
IMKB
80.549
HAVA DURUMU
MAİL LİST
Nöbetçi Eczaneler
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Dünyanın En Kıymetli Halıları Herekede Üretilir
19 Temmuz 2011 Salı 23:13

Dünyanın En Kıymetli Halıları Hereke'de Üretilir

Dünyada adını Türk markası olarak duyuran ilk ürünlerden biri olan, günümüzde hala aynı ihtişamıyla kabul gören, dünyanın en kıymetli el halısı olarak kabul edilen Hereke halısının geçmişi 1843 yılına dayanmaktadır.

Dünyada adını Türk markası olarak duyuran ilk ürünlerden biri olan, günümüzde hala aynı ihtişamıyla kabul gören, dünyanın en kıymetli el halısı olarak kabul edilen Hereke halısının geçmişi 1843 yılına dayanmaktadır. Osmanlı sanayisinin ilk modern fabrikalarından biri olarak kabul edilen Hereke Fabrikai Humayunu, Hereke halıcılığının doğduğu yer olmuştur.

Önceleri Topkapı Sarayı için üretilen seccade halılar ile sınırlı tutulan Hereke Fabrikai Humayun'unda halı üretimi 1890 yılından itibaren fabrikanın başına getirilen Hacı Akif Bey’in gayretleriyle Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden getirtilen halı ustalarının da katkılarıyla çok daha üst seviyelere ulaşmıştır. Büyük ebatlarda Dolmabahçe sarayı için tasarlanan Hereke Halıları, zamanla tüm dünyanın tanıdığı en kaliteli el dokuması halı unvanını 1894 yılında Lyon, 1910 Brüksel, ve 1911 Torino sergileri gibi tanınmış birçok uluslararası fuarlarda haklı olarak kazanmıştır.

Cumhuriyet döneminde Fabrika-i Humayun-u’nun önce Maadin Bankası’na devredilmesi daha sonra ise Sümerbank Halı ve Kumaş fabrikası haline dönüştürülmesi sonucu bir müddet yapısal uyum sorunu yaşayan Hereke Halıcılığı, 1950 yılında zamanın Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın katkıları ve özel sektörün de gayretleriyle, dünya halı literatüründe zirveye çıkmış, ülkemizin dünyaya tanıtımında önemli bir rol oynamıştır. 1990'lı yıllara kadar yapılan dolaylı ve dolaysız 70 milyon USD/yıl gibi ihracat rakamlarıyla ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlamıştır.

1980 yılından itibaren ülkemizde alınan bir dizi ekonomik kararlardan sonra uygulanmaya başlayan dış rekabete dayalı sanayi politikalarına rağmen, ürün geliştirme ve pazarlama stratejilerinin günün koşullarına uygun hale getirilememesi, Hereke halıcılığının dış pazar bulma koşullarını olumsuz yönde etkilemiş, Hereke halısının yanısıra ve en önemli girdilerden biri sayılan Türk ipekçiliğinin de yok olmaya başlaması, dünya el halı pazarındaki liderliğin başta Çin olmak üzere Uzakdoğu ülkelerine kaptırılmasına ve rekabet edilemez hale gelinmesine yol açmıştır.

Yaşanan olumsuz koşullar başta istihdam olmak üzere Hereke'nin tüm ekonomik, sosyal ve kültürel hayatını önemli ölçüde etkilemiş, ihracat 70 milyon USD/yıl seviyesinden, 20 milyon USD/yıl rakamlarına inmiş, Hereke Halıcılığı hakkında "kaybolan sanat" söylentileri fısıldanmaya başlanmıştır.

Hereke Halıcılığını eski ihtişamlı günlerine döndürmek, hatta daha ileri seviyelere getirmek, ticari kaygılardan uzaklaşarak Hereke Halıcılığını sevmek, inanmak, düzenli ve planlı bir şekilde organize çalışmakla mümkündür. Başta çağdaş üretim yöntemlerininin geliştirilmesinin, ürün planlama ve rekabetçi pazar politikalarının uygulanmasının, Hereke Halısını ve Hereke'yi ait olduğu noktaya taşıyacağına olan inancımız tamdır.

Tüm bu sebeplerden yola çıkarak HEREKE HALICILAR DERNEĞİ kurulmuştur. Derneğin amacı, üyeleri arasında koordinasyonun kurulması, çağdaş bilgi akışı ve dayanışmanın sağlanmasıdır. Derneğimize, konu ile ilgili olan yerli ve yabancı çok sayıda sanatsever, bu dünya sanatını yaşatmak bilinciyle sahip çıkmıştır. Derneğimiz kuruluşunda kurucu başkanlık görevini üstlenen Körfez Ticaret Odası başkanımız Sn. Cemalettin Fidancı ve başlangıcından itibaren her aşamasında desteklerini esirgemeyen Kocaeli ilimiz eski milletvekili Sn. Ahmet Arkan’a şükranlarımızı sunarız.

Derneğimizin hedefi öncelikle, Hereke beldemizi ve Hereke halıcılığının tarihi kimliğini öne çıkartarak uluslararası tanıtımını yapmaktır. Bu amaçla derneğimiz uluslararası alanda tanıtımı sağlayacak video ve dijital ürünler hazırlama konusunda faaliyetler sürdürmüş ve “Hereke’den Çıktım Yola” adında bir belgesel filmi meydana getirmiştir. Bir çok televizyon kanalında gösterime giren film izleyicilerden tam not almıştır.

Hazırlanan video ve dijital ürünler Amerika ve Avrupa televizyonlarında da gösterime sunulacaktır. Derneğimiz destek sağlamak amacıyla Amerika'da bulunan Türk dernekleriyle temaslarda bulunmuştur. Bu derneklerin katkısıyla düzenlenecek seminerler vasıtasıyla Hereke halıcılığının tüm Amerika'da tanınması sağlanacaktır. Seminerlerin Hereke halılarına olan talebi ciddi biçimde arttıracağı kesindir.

İsim hakkı Hong Kong' da bulunan Çinli internet simsarlarından büyük fedakarlıklarla satın alınarak elde edilebilen www.hereke.com web sitesinde Hereke halı sanatı ve tarihi hakkında bilgi verilmesi sağlanmıştır. Hızla küreselleşen dünyamızda modern pazarlama imkanlarından yararlanılması gerektiği kaçınılmaz bir gerçektir.

Tüm dünyada geçerli olan pazarlama uygulamalarını incelediğimizde ürün ambalajının önemli bir yere sahip olduğunu görmekteyiz. İyi bir ambalajın ürün satışını arttırıcı etkisinden yola çıkarak, çok büyük emek ve çabalar sarf ederek ürettiğimiz bu sanat eserimizin de kendine yakışır bir ambalajla sunulması gerektiği düşüncesi bizi yoğun çabalar içine sokmuş, ve halılarımız yeni üretilen ambalajlarına alışmaya başlamışlardır.

Derneğimizin yürüttüğü faaliyetlerin yurtiçi ve yurtdışında tanıtılması gereği vardır. Bu hususta birçok ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarıyla yakın ilişkiler sağlanmıştır. Çalışmalarımızın derneğimiz bünyesinde kurulacak olan çalışma gruplarından biri olan "Basın Sözcülüğü" ile yürütülmesi, hedeflerin daha ileriye götürülmesini sağlayacaktır.

Ülkemize yolcu taşımacılığında önemli pazar payına sahip olan havayollarıyla yapılan görüşmeler sonucunda hazırlanacak olan tanıtım videolarının bu kuruluşların seferlerinde gösterilmesi sağlanacaktır. Bu yöntemle hem ülkemizin hem de Hereke halıcılığının tanıtımına önemli katkı sağlanacaktır. Ayrıca beldemizin tarihini ve halıcılık kültürünü tanıtıcı broşürler hazırlanmış bir çok uluslarası fuarda ve sergide 20bin adeti dağıtılmıştır. Bu broşürlerimizle ülkemize gelen ziyaretçilerin Hereke tarihi ve halısı hakkında bilgilendirilmesi sağlanacak, derneğimizin tanıtımı yapılacaktır.

Geleneksel motifleriyle yüzyılı aşkın bir süredir dünya halı literatürüne damgasını vurmuş nadide sanat ürünlerimiz, ne yazık ki günün gerektirdiği ihtiyaçları karşılayacak ürün tasarımı ve desen dağarcığını geliştirememiştir. Günümüz yaşam alanları incelendiğinde; her ne kadar hayran olsak ta hali hazırdaki desenlerin artık yeni dekorasyon anlayışıyla örtüşmediği bir gerçektir. Hereke halı sanatı bizden sonra gelen nesillere taşınmak isteniyorsa kaliteden ödün vermeksizin, çağdaş desen ve renk tasarımlarının yapılması gerekmektedir.

Nasıl ki geçmiş yıllarda yaşanılan çağın gereklerine uygun desenler yaratılmış ve uygulanmış ise bugünde yeni bin yılın gerektirdiği koşullara uygun üretim yapılmalıdır. Zira Hereke Fabrika-i Hümayunu'nun gerçekteki kuruluş amacıda budur. Döneminin ürün tasarım ve geliştirme merkezi olarak kurulan fabrika, o zamana kadar denenmemiş olanı deneyerek el dokumasında Hereke halısı gibi bir sanat eserini ortaya çıkarmıştır. Derneğimizin bu konuda yürüttüğü çalışmalar sonucunda beldemizde bulunan Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde modern halı desenlerinin yaratılması ve uygulanması amacıyla "Halı Tasarım ve Dekorasyon” bölümünün kurulması kararlaştırılmıştır. Gerekli altyapı çalışmaları bitmek üzere olan bölüm için en kısa sürede eğitim ve öğretime başlanması kararı alınmıştır. Derneğimizin kendi bünyesinde yapacağı ürün ve desen geliştirme çalışmalarına üniversitemizin katkısının büyük olacağı muhakkaktır.

Hereke halılarının isim hakkının alınması, taklitlerinin yaygınlaşması nedeniyle kaçınılmaz hale gelmiştir. Özellikle Çin'de üretilen sahte Hereke Halılarının satışının engellenmesi gayesiyle derneğimiz çalışmalara başlamış, Hereke Halısının bir başka isim altında dahi üretilmesini engellemek için marka tescili çalışmalarına hız vermiştir. Hereke halılarının özelliklerinin belirlenerek patent enstitüsü aracılığıyla bölgesel marka tescili sağlanması, hukuki yaptırımların uygulanabilmesi açısından bir zorunluluk haline gelmiştir.

Derneğimizin bir diğer faaliyeti de dünyada özellikle de Avrupa'daki saraylarda bulunan Hereke halılarının tespit edilmesidir. Bu çalışmalar neticesinde Hollanda'nın Hague şehrinde bulunan Dünya Barış sarayındaki 1909 yılında üretilmiş 160 m² Hereke halısı tespit edilmiştir. Dünyanın önde gelen devlet adamlarını ağırlayan bu sarayda bulunan Hereke halısının detaylı fotoğraf çekimleri yapılarak üyemiz bir firma tarafından yapılmış ve halının röprodüksiyonu yapım aşamasındadır.

Derneğimiz, Hereke halısının yaratılmasında önemli bir yeri olan ipek üretimi için, yok olma aşamasında bulunan Bursa koza ve ipekçiliği hususunda da çalışmalar başlatmıştır. Kozabirlik ve benzeri kurumlara sağlanacak destekle ipekböcekçiliğini yaşatmak, böylece, ipek ithalatı için yurtdışına ödenen ulusal servetimizin yeniden Türk üreticilerine aktarılması mümkün olacak, halılarımızın da tamamen Türk üretimi olması sağlanacaktır.

Ülkemizin bugün içinde bulunduğu noktada yeni projeler üretmek kaçınılmaz bir zorunluluktur. Zengin kültürel varlığımızı öne çıkartarak üretebileceğimiz onlarca proje vardır. Üretilecek yeni projelerle kültürel sanatlarımızı yaşatırken, özellikle evlerde atıl vaziyette bulunan işgücünü de istihdam ederek ulusal gelirimize önemli katkılar sağlamak mümkündür.

Hereke halı sanatını ve kültürel tarihini yaşatma ve ileriye götürme gayemize yukarıdaki kısa metinde isimlerini sayamadığımız, bu meslekle iştigal eden yada etmeyen tüm sanatseverlere şükranlarımızı sunarız. Derneğimiz faaliyetlerini sürdürmek ve çok daha ileriye götürmek üzere katkı sağlayacak olan herkese açık olup, destek sağlamak isteyenleri aramızda görmekten memnuniyet duyacağız.

“Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.”


Erhan ÖR
Hereke Halıcılar Derneği Başkanı

www.herekeli.com'dan alınmıştır...

Bu haber toplam 6357 defa okunmuştur
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.