ÜYE İŞLEMLERİ
PİYASALAR
DOLAR
7,2075
EURO
8,4903
IMKB
80.549
HAVA DURUMU
MAİL LİST
Nöbetçi Eczaneler

Dr. Metin Avcı / İlahiyatçı/Yazar

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

KUR’ÂN’A GÖRE MERYEM, İSA, NOEL ve YILBAŞI

25 Aralık 2019 Çarşamba 22:35

 

 

Kıymetli Okurlarım,

Toplumların kutsal değerleri vardır. Bu yüzden herhangi bir inanç hakkında yorum yapmadan önce, hurafelerden uzak, bilgiye ve tarihi gerçeklere dayalı, özellikle inançların kutsal kitapları referans alınmalıdır. Bu yazımda, Yüce kitabımız Kur’ân’ın penceresinden bakarak; Hz. Meryem, Hz. İsa ve buna bağlı olarak Noel ve Yılbaşı kutlamalarını ele alacağım. Kaynaklarını verdiğim ve hemen her satırı önemli bilgileri içeren bu makalemi, zevkle okumanızı temenni ederim.

Hiç şüphe yoktur ki; Yüce Kur’ân, kendisinden önceki kutsal kitapları tasdik edip onaylamaktadır.(1) Bugün Kur’ân gerçeğini idrak edemeyen insanların kafaları, üzerinden asırlar geçmiş olmasına rağmen, Hz. Meryem ve Hz. İsa hakkındaki ihtilaflı bilgilerle doludur. Özellikle bugünkü Hıristiyanlık; Hz. İsa, İbnullah’tır (Allah’ın oğludur) diyerek, büyük bir şirk kuyusuna düşmüş durumdadır. Yüce Kur’ân, bu şirk ateşine şu ayet ile cevap vermiştir: ‘‘Bebek şöyle konuştu: Ben gerçekten Allah’ın kuluyum, bana kitap (İncil) verdi ve beni bir Peygamber yaptı.’’(2)

Biz Müslümanlar, bütün peygamberlerin; insanlığı çıkmaz sokaklardan ve korkunç uçurumlardan kurtarmak için gönderildiğine inanırız. Bu peygamberlerden birisi de Hz. İsa’dır. Annesi Meryem, babasız hak peygambere anne olmak bahtiyarlığı ile şereflendirilmiştir. Kur’ân’da ‘Pek sâdık bir kadın-Sıddîkâ’’ olarak anılmıştır.(3)  Son Peygamber Hz. Muhammed (SAV), onun hakkında şöyle buyurmuştur: ‘‘Ahiretin en hayırlı kadını Meryem bintü İmrân’dır. Dünyanın en hayırlı kadını Hatice bintü Huveylid’dir.’’(4)

 ‘‘Meryem’’ ismi, Kur’ân’da 11 yerde sarih, iki yerde de işâri olarak geçmektedir. Hz. Meryem’in annesi Hanne, babası ise İmrân’dır. Hanne, Hz. Meryem’e hamileyken kocası İmrân vefat etmiştir. Hanne, doğacak çocuğunu Allah yoluna adamış, kız olarak dünya’ya gelen Meryem’i kundağında Beyt-i Mukaddese götürerek, eniştesi olan Zekeriya peygambere teslim etmiştir. Bu sırada Zekeriya Peygamber, Hz. Meryem’in teyzesi olan Îşâ ile evlidir.

Hz. Meryem, 13 yaşında iken Hz. İsa’ya hamile kalmıştır. Yüce Kur’ân’daki 114 süreden, 19. sıradaki surenin adı Meryem sûresidir ve 98 ayetten müteşekkildir.(5) Rivayete göre, 13-15 yaşında iken Hz. İsa’ya hamile kalan Hz. Meryem, bunu eniştesi Zekeriya başta olmak üzere herkesten saklamış ve doğum yaklaştığında, Beyt-i Mukaddes’ten kaçarak, bugün Kudüs’e birkaç km. mesafede bulunan Beytü’l-Lahm’da, Hz. İsa’yı doğurmuştur.(6) Daha sonra kucağında bebeği ile kavmine dönen Hz. Meryem’i itham ederek, Meryem’i hamile bırakmak iddiası ile önce Zekeriya, sonra da Yahya peygamberi şehit etmişlerdir. Böylece Yahudiler peygamber katili olarak tarihteki yerlerini almışlardır.(7)

Hz. İsa, 13 yaşında iken Peygamber olmuştur. Rivayete göre Hz. İsa 13 yaşında peygamber tayin edilmiş ancak peygamberliğini 30 yaşına geldiğinde açıklamıştır.(8)

Hz. İsa, kendisinden sonraki son Peygamber Hz. Muhammed’i müjdelemiştir. Çamurdan yapılan kuşu üfürmek, körü, abraşı iyi etmek, ölüleri diriltmek gibi mucizeleri olan Hz. İsa, kendisinden sonra âlemlerin rahmet peygamberi Ahmed’in geleceğini de müjdelemiştir.(9) Bu müjde ile ilgili olarak Hz. Muhammed şöyle buyurmuştur:‘Kurandaki ismim Muhammed, İncil’de Ahmed, Tevrat’ta ise Ahyed’dir.’’(10)

Noel ve Yılbaşı: Bugün kendi Dini Bayramlarına yabancı kalan bazı Müslümanlar Noel’i kutlamaktadır. Noel, Hıristiyan dünyasının en sembolik ve en önemli dini bayramıdır, yeni yıl kutlamalarıyla alakası yoktur. Noel Bayramı, ‘’Doğuş Bayramı, Kutsal Doğuş ve Milat Yortusu’’ olarak da bilinmektedir. Prof. Dr. Muazzez İlmiye Çığ’a göre, bugün Hıristiyanların kutladığı Noel Bayramı, eski Türklerin Yeniden Doğuş Bayramı olarak kutladığı bayramdır.(11)

Noel Baba Kimdir? Noel, yaşayan bir efsane olarak, M.S. 245 yılında zengin bir ailenin oğlu olarak Antalya’ya bağlı Patara’da (bugünkü Demre) dünyaya gelmiştir. Dini eğitim alıp rahip olduktan sonra, hayatını çocuklara ve denizcilere adamıştır. Babasından kalan bütün mirası yardım işlerine harcamış ve bunu yaparken kimliğini hep saklamıştır. Özellikle Hz. İsa’nın doğum yıldönümü olan 25 Aralık’ta, yaşadığı Demre’deki yoksul insanların kapılarının önüne gizlice altın, oyuncaklar ve çerez bırakmış ve bu olay uzun süre halk tarafından anlaşılamamıştır. Sonunda hayali bir kahramana dönüşen Noel baba, gece bekçisi tarafından fark edilmiş, şüphelenen bekçi Noel Baba’yı yakalamış ve başlığını çıkarınca, rahip Aziz Nikolas olduğunu görmüştür.(12) Artık bu tarihten itibaren Hz. İsa’nın doğum yıldönümü kabul edilen 25 Aralık tarihi, Noel Bayramı olarak kutlanmaya başlamıştır.

Noel kutlamalarının olmazsa olmazlarından birisi hiç şüphesiz çam ağaçlarıdır.Çam ağacı Noel ağacı olmuştur ve tepesindeki yıldız, Hz. İsa’nın doğumunu simgeler. Bu ağacın altına bırakılan hediyeler, bu kutsal doğumu kutlamak içindir ve ağacın tepesindeki süsleme, yeni doğan bebeğe hediyelerini sunmak için uzaktan gelen misafirlere gökyüzünde yol gösterdiği varsayılan yıldızın sembolüdür.20. yy. başlarından itibaren Noel, özellikle Hıristiyan olmayanlar tarafından da kutlanan, dini motiflerden arınmış,  hediye alışverişi etrafında yoğunlaşan bir bayram olarak da kutlanmaya başlanmıştır.

Advent Kalender:Hıristiyan âlimler, İncillerden ilham alarak Hz. İsa’nın doğumunu bekledikleri Advent Takvimini geliştirmiştir. Noel hazırlıkları aylar öncesinden başlar. Hz. İsa’nın doğumunun beklenildiği son dört hafta, Advent çemberinde bulunan dört mum, her Pazar günü bir tane olmak üzere teker teker yakılır. Bu takvimin 24 kapısının arkasında, küçük sürprizler ve şekerlemeler bulunur ve her gün bir kapısı açılır. Bu konuya çocukların ilgisi yoğun olur. Nitekim Hıristiyan dünyası, çocukların ilgisini artırmak için, bu doğum gecesi ve hediye getirme merasimini daha anaokullarından itibaren çocuklara ilahilerle öğretirler. Almanya’da görev yaptığım esnada, Sendlig’de, Münih Belediyesinin anaokuluna giden küçük oğlum Emirhan, meşhur Stille Nacht - Heilige Nacht ilahisini öğrenmişti. Tabi ki bende onunla beraber öğrenmiştim. Ne de olsa almanca öğrenmek için her yol mubah sayılıyordu. Çocukların küçük yaşlardan itibaren dinî eğitimle tanışmasının sadece ülkemize mahsus olmadığını göstermek açısından bu söylediğimin yeterli olduğunu düşünüyorum.

Hz. İsa’nın Doğum Günü:25 Aralık tarihi, aralarında tam bir vukûfiyet sağlayamamış olsalar da, Hıristiyan dünyası açısından Hz. İsa’nın doğum günüdür.(13)  Bu sebeple Mitternachtmesse (gece ayini) Hıristiyanlar için önemli bir ibadet ayinidir. Bu geceyi, kiliselerde, Şapellerde ve Bazalikalarda dinî ayinler ve dualar yaparak geçirmektedirler. Bu kutlamaların yılbaşı eğlenceleriyle alakası olmamakla birlikte, zaman dilimi kesiştiğinden, birbiri ile karıştırılmaktadır. Yılbaşı eğlencelerinde aşırı içki tüketimi, maalesef Hıristiyan din adamlarının da iştirak ettiği, bolca şarap içerek geçirdiği zaman dilimleridir. Oysaki Hayatı fakirlik içerisinde geçen Hz. İsa’nın, bu gecede yapılan aşırı eğlence ve israfı, çam katliamını dini bir ayin olarak kabul etmesi mümkün olabilir mi? Zaten hiçbir peygamber içkiyi, fuhşu, kumarı, kavgayı ve israfı tasvip etmemiştir.

Büyük Günah Meselesi: İslâm inancına göre, imanlı insanlar günah işlediklerinde dinden çıkmazlar, ancak inkâr ve şirk kişiyi dinden çıkarır. Nitekim Hz. Peygamberin vefatından sonra, Büyük Günah Meselesi, mezhep tartışmaları içerisinde önemli bir yer işgal etmiştir. Bu konu sebebiyle ‘‘Mürcie’’ olarak bilinen önemli bir mezhebin oluştuğu bilinmektedir. Mürciebüyük günah işleyen kimsenin cennetlik veya cehennemlik sayılacağı hususunda herhangi bir hüküm vermeyip, böylesinin durumunu kıyâmet gününde Allah’ın vereceği karara bırakmış, haramı helâl ve helâli haram görmediği sürece cehennemde ebedî kalmayacağı fikrini savunmuştur.(14)

Müslümanlar Yılbaşını Kutlayabilir mi? Bugün Hıristiyanlar, biz Müslümanların hiçbir dini vecibesini kutlamazken, onların kültürü, örfü ve hatta dini bayramı olan Noel’i ve yılbaşını kutlama hususunda Müslümanların hassas davranmaları gerekmektedir. Ancak şunu da belirtmemiz gerekir ki; aşırı tutucu açıklamalar ve fetvalar, ne yazık ki insanlarımızı yanlış etkilemektedir. Nitekim konu ‘‘Yılbaşı’’ olunca, evine misafir kabul etmeyen, hatta biz bu akşam et yemiyoruz, çünkü haramdır diyebilen, sözüm ona din adamı kisvesi altında din tüccarlarına ve cahillere rastlamak da mümkündür. Bunlardan etkilenen bazı dindarlarımız, en Nemrut suratlarını takınarak, yılbaşını normal bir şekilde geçiren komşularını veya bu akşamda bir toplantı yemeğine katılan komşularını dinsizlik ve Hıristiyan olmakla itham edebilecek kadar ileri gidebilmektedirler. Bazı dindarlarımız ise, Mekke’nin Fetih yıldönümü adı altında alternatif kutlamalarla yılbaşını geçirmektedirler. Hâlbuki kadim kaynaklarda, Mekke’nin Fetih Yıldönümü 11 Ocak tarihine rastlamaktadır.(15)

Velhasıl;Noel endüstrisi, yılbaşı kutlamaları adı altında sadece Hıristiyan dünyasını değil, maalesef Müslüman coğrafyasını da esir almış görünmektedir. Ülkemizdeki alışveriş merkezlerindeki ışıklı, çamlı, mumlu süslemeler, bir Hıristiyan ülkesinden farksızdır. Öyle ki Noel kültürü ve Yılbaşı kültürü birleşmiş, temeli dinî bir kutlamayı ifade eden Noel, yeni yıl heyecanını taşıyan farklı dinlerdeki insanların bünyesinde farklı bir kimliğe bürünmüştür. Bu furyanın önüne geçebilmenin yolu, insanımızı kesin ve doğru bilgi olan Kur’ân bilgisi ile aydınlatmaktır.

Yeni miladî yılda, bütün dünya insanlarına, hassaten Münih’te yaşayan yurttaşlarımıza, yüce Allah’tan sağlık, afiyet ve huzur diliyorum.

Kaynaklar:(1) Âl-i İmrân Sûresi, Ayet: 3; Fâtır Sûresi, Ayet: 31. vd. (2)Meryem Sûresi, Ayet: 30.(3) Mâide Suresi, Ayet: 75.(4) Buhârî, Menâkibu’l-Ensâr, 20.  (5) Kur’ân-ı Kerim, s. 304-311.  (6) Hz. Meryem’in hamile kalışı ve Hz. İsa’nın doğumu ile ilgili olarak bakınız: Meryem Sûresi, Ayet: 17-34.(7) Âl-i İmrân Sûresi, Ayet: 21.(8)Konyalı Mehmet Vehbi, Hulâsatü’l-Beyân fi Tefsiri’l-Kur’ân, C. 3, s. 1236.(9)Saff Sûresi, Ayet: 6.(10) Yusuf b. İsmail Nebhânî, Hüccetüllah ale’l-Âlemîn, s. 108, 112; Halebî, es-Sîretü’l-Halebiye, C. 1, s. 353; Yusuf b. İsmail Nebhânî, el-Envârü’l-Muhammediyye mine’l-Mevâhibü’l-Ledünniyye, s. 143; Bediüzzaman Said Nursi, Mektubat, s. 175.  (11) Çetin İmir, Çam Ağacı Süslemesi, Bütün Dünya - Başkent Üniversitesi Kültür Yayını içerisinde, s. 80.(12) Çetin İmir, Çam Ağacı Süslemesi, Bütün Dünya - Başkent Üniversitesi Kültür Yayını içerisinde, s. 77-83.(13) Ermeni Kilisesi gibi bazı Doğu Ortodoks Kiliseleri, Jülyen takviminde 25 Aralık’a denk gelen 6 Ocak’ı Noel olarak kutlamaktadırlar.(14) Şehristânî, el-Milel ve’n-Nihal, I, 139, 141; Kutlu, Sönmez, Türklerin İslamlaşma Sürecinde Mürcie ve Tesirleri, TDV Yayınları, Ankara- 2000; Kutlu, Sönmez, ‘‘Va‘d ve Vaîd’’, TDV İslâm Ansiklopedisi, XLII, s. 414. Ayrıca bkz.: Kutlu, Sönmez, ‘‘Salim b. Zekvan’ın Sîre Adlı Eserindeki Mürcie İle İlgili Kısmın Tercümesi’’,AÜİFD, XXXV (1996), s. 469; Avcı, Metin, İmam Mâturîdî’nin Fikirlerinde Ebû Hanîfe’nin Etkisi, AÜSBE, Doktora Tezi, 2018, s. 274.(15) İbn-i Hişam, es-Siretun Nebeviyye (Sîre), C. 4, s. 12, Beyrut - 1971.

                                                                                      

                                                                                        Dr. Metin AVCI

 

 

                 

Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
ÇOK OKUNANLAR